2017年10月17日星期二

十九大開會了

19大今早開業, 股市失方向, 我依舊繼續做外匯, 做期權, 我隻蘋果巳經到SC價月尾被接貨機會相當高, 我在11月分別做兩次蘋果SP期權, 同一個月兩個結算日, 所以我喜歡做美國期權, 今星期五我KNOP 到期, 應該唔使接貨, 來緊開了明年一月, 同四月, 咁耐以來做期權儲超過5000美金, 計埋7月以來所做期權都有6位數字, 做期權係比較慢, 但十多個百分比回報是不難, 我現在港股都向12月同明年一月進發, 十一月有8成平倉.

自我退出職場後, 我有整理家中事物, 最近好狠心將一直擺但不會穿衣服掃走, 夏季衣服不阻地方可以留低, 點解成日買錯, 有些我不停穿, 我將不要送去救世軍, 同自己講小心購物, 我用好幾年背同腳底按摩有些問題, 畢竟都4年貨仔, 我到osim睇下新型號, 佢地第二代在今年出, 新腳底按摩好輕巧, 相比我舊款40磅, 現在只7磅, 睡在床上都可以按摩, 力量比前更貼, 背部同樣更貼身, 感覺不錯, 價錢比4年前更平, 我信用咭免兩期供款, 本來不打算分期, 但有優惠就不得不做, 我很長時間沒有在外腳底按摩, 因為機器追到人手, 現在連背部都好貼位, 原來按摩師都會被取代, 最重要在家幾時按都得. 我以為會計被系統取代, 想不到手工按摩師都面臨危機. 

2017年10月15日星期日

高位買賣

我星期五再入金隅股份, 希望19大有雄安發展消息,手上和記電訊慢慢步上, 12月業積期會有交待, 我最近入一隻細價股, 就是恆騰網絡, 呢隻前身係老千股, 自恆大騰信入股後, 新業務有點起色, 最重要年底業績, 決定業務是否有發展? ,我睇過佢業務係在恆大地產樓盤加入網絡, 照顧住戶生活所需, 我現在是自住屋苑副主席, 都有想過屋苑組網絡, 可以交換二手物件, 因為我見住戶都好多野唔要但仲用得, 或者有其他業主要, 或者其他宣傳, 不用高成本但互動大, 所以恆騰新業務我幾睇好, 我買入預total loss, 明日之星都是從細價股開始, 我買股多年, 平穩百分之十幾回報, 是無難度, 但10倍股未試過, 所以我希望能夠找到, 當然不是靠莊家股, 係睇業務前景啦!

2017年10月12日星期四

投資進度

話說入了恆基, 我真在施政報告前放了, 我接著估不到會跌突, 我算是好彩, 同時在美國做一個明年4月期權收1300美金, 我現在比較喜歡美股期權, 不貼價利潤比港股期權好, 可能多人買賣, 不知不覺累積一些美金, 不知道美金可以提取, 還是換成港元, 我同時有做其他外匯, 儲了日元, 個戶口好多種貨幣, 一個戶口股票, 股票期權, 加外匯睇到眼花, 手上有好多投資, 其實金融經濟都是我讀書時候喜歡科目, 我中學讀商科, 後來會計比較好成績, 集中會計, 我對經濟都有興趣, 想不到退休先接觸.

平日對市都無時間睇書, 留在星期六, 日先睇, 進度又會拖慢了.

2017年10月10日星期二

恆基地產

昨天入了恆基地產,今日升咗不少,個心十五十六放唔放好,因為明天可能會回,今日在高位回軟,有些之前55.95入之後縮表跌都嚇死,到家鄉即放,有些即食,幾個價位就放,臨蟹貨區遇到沽壓,今日創唔到新高,所以明天可能放一半,睇大市如何!我唔想太多貨在手,因為我腦海永遠有股神金句,第一唔好蝕錢,第二不要忘記第一條!

買貨容易沽貨難!

2017年10月6日星期五

現金流計劃

自從轉去IB後, 投資心態有改變, 我老師喜歡投資有倍升股票, 但時間你係唔會知, 十年走不掉, 期間要起起落落, 投資終極目標係錢, 唔好咁複雜, 倍升股要慧眼識英雄, 係最平價時買入, 不然談不上倍升,更不會大筆錢等10年, 呢類股唔會有股息, 人生有幾個10年, 信未來通漲持續, 資產有升無跌, 那選有資產收租同持續有固定現金流產業無得輸, 公司可以陪你一齊活下去, 咁每晚都可以笑到睡天光, 有閒錢咪先慢慢搵成龍股一注過, 無咗都唔痛!

見一年買一層樓, 收租的錢要供樓, 過程都要20年, 現在樓價要供30年, 20年我計埋通漲, 真正入袋要20年後, 中途要天氣似預期, 樓好像無敵, 水能坐舟亦能覆舟, 出現問題樓要賣出接手係好好困難, 當然講呢d俾人話傻!

投資高息股即時落袋, 使唔哂再買些一路儲, 錢多買多些, 錢少咪停下來, 隨心所欲!


2017年10月5日星期四

大時代再臨

今日我執筆時大時代28588破了, 很快回落, 下星期國內開市會如何? 大時代的蟹貨令到恆指一衝而下, 我今星期有錢賺期權巳平倉, 美股我開始做期權, 美股期權參與人數多, 比港股期權好玩, 我開始外匯, 主力日元, 我巳經賺了兩次錢, 我需要借日元, 買港元令我借貸成本減低些, 不過有錢賺我平倉了, 參與外匯市場又係非常活潑, 上上落落秒秒變化很大, 全世界都參與, 搵錢每日都機會無數, 我沒有跟大時代, 買一些不起眼股票, 置身大時代太緊張, 反而一些不起眼股票更安穩, 我目標是非常安全複利式增加, 不求快慢慢增加巳滿足, 我最近增持越秀房託, 我增持巳到我目標量, 以後任務減槓桿, 我將賺了日元換港元去降低貸款額, 十元八塊唔覺唔覺又盆滿鉢滿! 眾安在線都係做一元一元生意, 巳經被視為大肥肉.

2017年10月3日星期二

和記進展

今日和記售產交易完成,錢都收了,呢排電訊低潮,不然和記無可能跌穿三元,來緊手機業務零成本,這樣市場錯價就是機會,價值投資發揮作用,我買下來等運氣,我見這項交易係九成九通過,我相信賣產是一個好價錢,大家希望分到成果,我最近都增持現金,希望再入高現金流的reit ,因為加息大局巳定,reit被精明投資者拋棄,人棄我取,越平越好,我最鐘意執平野!